Heal deg selv med positive tanker

Positive tanker

For noen år siden var jeg så heldig å få gå igjennom en prosess hvor jeg fikk oppleve hvordan tankene påvirker kroppen. ​Jeg har vanskelig for å beskrive med ord hvor stor betydning tankene har på livene våre. Kroppen reagerer momentant på det vi tenker. Egentlig er det mer til det enn som så, for det gjelder hele energifeltet vårt, som strekker seg langt utover kroppene våre.

For meg startet den dypere delen av denne prosessen ved at det boblet opp utrolig mye negative tanker og følelser. Dette førte til at jeg måtte jobbe hardt for å transformere det negative til å bli positivt – og hver gang jeg gikk igjennom denne prosessen kunne jeg kjenne virkningen i energifeltet mitt.

Jeg har lest boken "The Secret", og sett filmen også. Den gav meg noen aha opplevelser. Jeg kan prøve å formidle den delen av boken (sikkert noe tilpasset av meg) som jeg har valgt å ta med meg videre.

The Secret handler om loven om tiltrekning. Dvs. at alt man fokuserer på vil man automatisk få mer av. Hvis man tenker positive tanker så tiltrekker man seg mer positive tanker og positivitet generelt inn i livet, og hvis man tenker negative tanker tiltrekker man seg mer negative tanker og negativitet generelt inn i livet. I negativt ligger mye, som aggresjon, frykt/redsel, depresjon og mer.

For å bli bevisst på det negative og for å få hjelp til å snu dette til noe positivt, finnes det et verktøy man kan bruke.

Det er tankene våre vi må snu fra å være negative til å bli positive. Siden vi har så mange tanker i hodet hele tiden, går det ikke an å overvåke disse. Men, vi kan overvåke følelsene våre. Når vi tenker positive tanker så får vi automatisk gode følelser. Og, hvis vi tenker negative tanker (eller er deprimert) vil vi føle noe ganske annet. Så hvis vi, hver gang vi føler oss dårlige, begynner å tenke gode tanker, så svisj forandrer følelsene seg til noe bedre. De aller fleste av oss går i den fella at vi tenker tanker i samme frekvens som følelsene våre. Hvis vi er bevisste på denne prosessen så klarer vi å hente opp positive tanker når vi oppdager at vi har dårlige følelser.

Du kan se på dette med å bytte tanker som en radio og at du bytter frekvens gjennom å velge tanker. Det kan være fornuftig å lage en liten liste over gode ting i livet - ting du setter pris på og som gjør deg glad. Hver gang du får en dårlig følelse kan du bytte "kanal" gjennom å tenke på et element fra denne listen og svisj så forandrer følelsene seg. Når du gjør dette vil du automatisk tiltrekke deg mer av det samme og det vil med tiden bli enklere og enklere å være positiv.

 

e-max.it: your social media marketing partner